Tahliye Davası ve Tahliye Davası Açma Sebepleri

Tahliye Davası SonucuTahliye Davası Nedir?

Kiracı – Ev sahibi ilişkileri bir çok zaman kötüye gitmekte ve bazen ev sahipleri evinden kiracıyı çıkarmak için tahliye davası açma yoluna gitmeyi tercih etmektedir. TBK m. 350′ye göre ev sahibi tahliye davasını ancak kiracıdan kaynaklanan sebeplerle açabilir.

Tahliye davası kira sözleşmesinin mahkeme kararı yolu ile sona erdirilmesi demektir. Bu yöntem sadece konut ve çatılı işyeri kiraları için geçerlidir. Tahliye davası daha çok kira parasının ödenmemesi gibi durumlarda açılmaktadır.

Tahliye davası bozucu yenilik doğurucu etkiye sahip bir davadır. Ancak bu sadece bir tespit davası değildir. Aynı zamanda kiracıya kiralananı ev sahibine vermesi yönünde bir telkin de olduğundan aynı zamanda eda davası niteliğindedirler.

Tahliye davası sadece kiraya veren kişi için mümkündür. Kiracı bu davayı açamaz. Continue reading