Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira SözleşmesiKira sözleşmesi çoğu zaman insanların içeriğine, yapılışına önem vermedikleri bir sözleşmedir. Bir çok zaman zaten emlakçının elinde bir boş kira sözleşmesi örneği vardır. Bu bir form gibi kiracı ve ev sahibinin önüne sunulur. Onlar da gerekli yerleri doldurup imzalarlar. Dikkat edilen noktalar kira bedelinin, evin adresinin vs. doğru yazılıp yazılmadığı şeklindedir genelde. Ama kira sözleşmelerinin içeriği çok önemlidir. Her ne kadar kira kontratosu da denilen bu sözleşme örnekleri çok kullanışlı olsalar ve kullanılmaları doğru bir şey olsa da, boş alanları doldurup diğer yerleri okumadan imza atmak çok yanlış olacaktır. Bir çok zaman hukukî uyuşmazlıklar bu okunmayan kısımlar yüzünden çıkmaktadır. Kanunun değişmiş olması ise, insanların önceden bilip uyguladığı kurallar değiştirildiğinden kişilere zorluk çıkarabilmektedir. Continue reading

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi

6098 sayılı kanunda kira sözleşmesi çok geniş bir şekilde ele alınmıştır. 6098 sayılı kanun bir genel kanun niteliğindedir. Kira sözleşmesinin daha önce düzenlenmiş olduğu 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları hakkında kanun 6098 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kalkmıştır.

Kira sözleşmesi 6098 sayılı kanunun Dördüncü Bölümünde yer almaktadır. Bu bölüm üç ayrımdan oluşmaktadır. Birinci ayrım 299-338. maddeler  arasında yer almaktadır. Bu ayrımdaki hükümler daha çok genel hüküm niteliğindedirler. Yani kira sözleşmesinin türlerine bakılmaksızın, bütün kira sözleşmelerine uygulanırlar. Özel hükümlerde yeterli açıklama olmadığı durumlarda başvurulmak üzere vardırlar. Continue reading