Kira Sozlesmesi ve Tarafların Karşılıklı Borçları


Kira sozlesmesi sonrası anahtar teslimiKira sozlesmesi, kiracının bir bedel karşılığında belli bir süre için kiralananı kullanmasına imkan veren bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi bir bedel karşılığında yapılır. Yani kira sozlesmesi taraflara karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sozlesme taraflara belirli haklar sağlar. Mesela kiracının kiralananı kullanma hakkı vardır, kiraya verenin ise bedel talep etme hakkı vardır. Ama bu yazımızda, yalnızca tarafların karşılıklı borçlarını inceleyeceğiz.

Kira Sozlesmesinde Kiraya Verenin Borçları

Kiraya veren dediğimiz kişi bizim bildiğimiz anlamda ev sahibidir. Ev sahibinin bir kira sözleşmesinde ne gibi yükümlülüklerinin olması beklenebilir? Elbette öncelikle kiracının kiraladığı eşyayı kullanmasına izin vermesi beklenir, yani kiralananı teslim etmelidir. Teslim ettiği bu eşya ayıplı olmamalıdır, yani hasara uğramış olmamalıdır, aynen sözleşmedeki eşya olmalıdır. Ayrıca bu eşya üzerinde kiraya veren kişi kendisi yetkili olmalıdır. Yani bu eşya üzerinde üçüncü kişilerin kiracıyı olumsuz etkileyecek hakları olmamalıdır. (Eşyanın aslında başkasına ait olması gibi) Son olarak tabi ki kiraya verilen eşyanın vergilerine ve diğer masraflarına da kiraya veren yani ev sahibi katlanmalıdır.

Şimdi bunları biraz daha açıklamalı şekilde inceleyelim: Continue reading


Tahliye Davası ve Tahliye Davası Açma Sebepleri


Tahliye Davası SonucuTahliye Davası Nedir?

Kiracı – Ev sahibi ilişkileri bir çok zaman kötüye gitmekte ve bazen ev sahipleri evinden kiracıyı çıkarmak için tahliye davası açma yoluna gitmeyi tercih etmektedir. TBK m. 350′ye göre ev sahibi tahliye davasını ancak kiracıdan kaynaklanan sebeplerle açabilir.

Tahliye davası kira sözleşmesinin mahkeme kararı yolu ile sona erdirilmesi demektir. Bu yöntem sadece konut ve çatılı işyeri kiraları için geçerlidir. Tahliye davası daha çok kira parasının ödenmemesi gibi durumlarda açılmaktadır.

Tahliye davası bozucu yenilik doğurucu etkiye sahip bir davadır. Ancak bu sadece bir tespit davası değildir. Aynı zamanda kiracıya kiralananı ev sahibine vermesi yönünde bir telkin de olduğundan aynı zamanda eda davası niteliğindedirler.

Tahliye davası sadece kiraya veren kişi için mümkündür. Kiracı bu davayı açamaz. Continue reading


Kira Vergisi Kira Gelir Vergisi – 2


Kira Vergisi Kira Gelir Vergisi – 1 isimli yazımızda kaldığımız yerden kira vergisi hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz…

Önceki yazıda kira geliri, kira vergisi nedir, bu gelir nasıl hesaplanır ve ne tür indirimler yapılır öğrendik. Şimdi kira gelirimizi hesapladıktan sonra kira vergisi nasıl hesaplanacak buna geçelim…

Kira gelir vergisi miktarı nasıl hesaplanır?

Kira gelirini hesapladıktan sonra, kira vergisini hesaplamaya geçilir. Kira gelirinizin miktarına göre verginizin sadece miktarı değil oranı da değişir. 

Kira Vergi Oranları

Kira Vergisi Ödemesi

 

Yıllık 10 bin 700 liraya kadar olan kira gelirlerinden yüzde 15,

Yıllık 26 bin liralık kira gelirinin 10 bin 700 lirası için bin 605 TL, fazlası için ise yüzde 20,

Yıllık 60 bin TL’lik kira gelirinin 26 bin lirası için 4 bin 665 lira, fazlası için yüzde 27,

Yıllık 60 bin TL’den fazla olan kira gelirlerinin 60 bin lirası için 13 bin 845 lira, 60 bin liranın üstü için ise yüzde 35 vergi tarifesi uygulanarak kira gelir vergisi hesaplanır.

 

Buna göre bir hesaplama yaparsak,

Diyelim ki yıllık 12000 lir kira geliriniz var. Bu durumda öncelikle götürü gider yöntemini mi yoksa gerçek gider yöntemini mi seçeceğinize göre ayrım yapılır.

Götürü Gider Yöntemi
Continue reading